کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 2
1. نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-79

غلارضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


2. رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-91

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمد زمان کونانی