کلیدواژه‌ها = اداره کل تربیت بدنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان مازندران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-71

مرتضی دوستی؛ امین خطیبی؛ علی اصغر خلیلی