کلیدواژه‌ها = عضلات مرکزی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ثبات عضلات مرکزی بر زاویه لوردوز کمری دختران سنین دانشگاهی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-126

رحیمه مهدی زاده