کلیدواژه‌ها = چالش ها
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی


2. بررسی موانع و چالش های توسعۀ شنا در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

سید محمد حسین رضوی؛ منصور فیروزی؛ فرزام فرزان