کلیدواژه‌ها = رضایت
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-137

10.22084/smms.2019.19830.2430

مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ فرهاد شوری


2. اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-68

10.22084/smms.2019.15909.2171

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ امیر دریانورد؛ وحید دلشب