کلیدواژه‌ها = نقاط ضعف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری