کلیدواژه‌ها = سرمایه روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-54

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی