کلیدواژه‌ها = وزارت ورزش و جوانان ایران
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-30

فریده اسدی؛ سیدامیراحمد مظفری؛ علی زارعی