کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 20
1. ارائه مدل توسعه استارت آپ های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22084/smms.2021.23216.2752

مسلم صالحیان؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ آیه ریزوندی


2. مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22084/smms.2021.22762.2703

زهرا صادقی آرانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نفیسه احمدزاده


3. بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22084/smms.2021.23971.2832

مهدی احمدی؛ اکرم اصفهانی نیا؛ محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی


4. شناسایی عوامل موثر تحریک تقاضا برای ورزش در جامعه ایرانی (حس وزش خواهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22537.2679

فاطمه قوامی کومله؛ رسول نظری؛ رضا شجیع


5. شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار در سازمان‌های ورزشی ایران: آزمون تئوری داده بنیاد با روش‌آمیخته

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1400

10.22084/smms.2020.22994.2719

مریم میرزاپور خلیلی زاده؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


6. توسعه پدافند غیرعامل در ورزش کشور (با رویکرد کیفی)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1400

10.22084/smms.2021.23210.2751

مینا ارجمند؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی


7. شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک-های علم و فناوری

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1400

10.22084/smms.2021.23257.2757

سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ بهزاد فروغی؛ جرونیمو گارسیا فرناندز


8. شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 17-36

10.22084/smms.2020.19813.2429

مهدی توکل؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


9. مدل‌سازی ساختاری تفسیری انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-154

10.22084/smms.2020.21779.2611

ارسلان چولکی؛ شهاب بهرامی؛ حبیب هنری؛ رضا شجیع


10. تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-105

10.22084/smms.2020.20920.2515

هادی سلطانی؛ نیما ماجدی؛ زهرا نوبخت


11. ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-140

10.22084/smms.2020.21371.2552

حسن طاهرخانی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش


12. طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-41

10.22084/smms.2018.13441.2034

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی


13. تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-91

10.22084/smms.2018.15606.2155

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان؛ حمید قاسمی


14. تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22084/smms.2017.10393.1857

زهرا آزموده مقدم؛ معصومه کلاته سیفری؛ فرزام فرزان؛ میثم شیرخدایی


15. مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-56

10.22084/smms.2017.10702.1879

وجیهه جوانی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان


16. ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-50

10.22084/smms.2016.1610

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


17. بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 ( خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-84

مهرداد محرم زاده؛ شهروز غایب زاده؛ سخاوت توکلی انگوت


18. شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-29

احمد احمدزاده؛ سید جعفر موسوی؛ مرتضی دوستی


19. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-54

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


20. امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-78

نوشین اصفهانی