کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 15
1. ارائه مدل توسعه استارت آپ های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22084/smms.2021.23216.2752

مسلم صالحیان؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ آیه ریزوندی


2. مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22084/smms.2021.22762.2703

زهرا صادقی آرانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نفیسه احمدزاده


3. شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 17-36

10.22084/smms.2020.19813.2429

مهدی توکل؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


4. مدل‌سازی ساختاری تفسیری انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-154

10.22084/smms.2020.21779.2611

ارسلان چولکی؛ شهاب بهرامی؛ حبیب هنری؛ رضا شجیع


5. تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-105

10.22084/smms.2020.20920.2515

هادی سلطانی؛ نیما ماجدی؛ زهرا نوبخت


6. ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-140

10.22084/smms.2020.21371.2552

حسن طاهرخانی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش


7. طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-41

10.22084/smms.2018.13441.2034

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی


8. تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-91

10.22084/smms.2018.15606.2155

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان؛ حمید قاسمی


9. تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22084/smms.2017.10393.1857

زهرا آزموده مقدم؛ معصومه کلاته سیفری؛ فرزام فرزان؛ میثم شیرخدایی


10. مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-56

10.22084/smms.2017.10702.1879

وجیهه جوانی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان


11. ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-50

10.22084/smms.2016.1610

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


12. بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 ( خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-84

مهرداد محرم زاده؛ شهروز غایب زاده؛ سخاوت توکلی انگوت


13. شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-29

احمد احمدزاده؛ سید جعفر موسوی؛ مرتضی دوستی


14. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-54

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


15. امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-78

نوشین اصفهانی