نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل توسعه سیاست گذاری مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران با استفاده از مدل داده بنیاد

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 87-104

10.22084/smms.2020.21246.2544

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


2. اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 103-112

علی ضمیری کامل؛ مجید سلیمانی؛ اعظم ایزدی مهر