نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین ویژگی های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 61-71

داود مودی؛ سیده عذرا میرکاظمی؛ محسن وحدانی


2. رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 11-19

سیده عذرا میر کاظمی؛ محمد کشتی دار؛ زکیه حیدری