نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری و بهینه سازی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی استان همدان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 39-47

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی پارساجو