نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 93-103

رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی؛ زهرا تسلیمی