نویسنده = زهره موسوی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش بینش های کاری در کارکنان هیأت های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-27

زهره موسوی؛ محمد سلطان حسینی؛ رضا همایی