نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ویژگی های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 61-71

داود مودی؛ سیده عذرا میرکاظمی؛ محسن وحدانی