نویسنده = مجید سلیمانی
تعداد مقالات: 4
1. نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران.

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-79

10.22084/smms.2018.16328.2204

غلامرضا خاکساری؛ رضا صابونچی؛ مجید سلیمانی


2. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-136

10.22084/smms.2019.14408.2086

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


3. تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-81

10.22084/smms.2018.15691.2161

محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی


4. اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-112

علی ضمیری کامل؛ مجید سلیمانی؛ اعظم ایزدی مهر