نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 15-29

احمد احمدزاده؛ سید جعفر موسوی؛ مرتضی دوستی


3. بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی