نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 15-29

احمد احمدزاده؛ سید جعفر موسوی؛ مرتضی دوستی