نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برتوسعه مدیریت استعدادیابی ورزشی ( مطالعه موردی کشتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23761.2810

عزت اله شاه منصوری؛ مریم رکرک؛ حمید فروغی پور