نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.10518.1866

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


2. ارتباط بین ویژگی های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 61-71

داود مودی؛ سیده عذرا میرکاظمی؛ محسن وحدانی