نویسنده = ������������ �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 65-78

10.22084/smms.2020.21104.2530

اکرم سلطانی؛ سیدمحمد کاشف؛ احمد تاج الدین عثمان