نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو