نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.22916.2714

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان