نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 67-79

10.22084/smms.2019.17102.2240

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی


2. بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 37-45

محمد علی جهاندیده؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد


3. تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 73-90

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی