نویسنده = سید عماد حسینی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-79

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی


2. بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-45

محمد علی جهاندیده؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد


3. تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-90

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی