نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 73-90

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی