نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22469.2673

رضا آریایار؛ سید حمید سجادی هژاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی