نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پارادایمی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی (مورد مطالعه: پژوهش‌های ملی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23794.2814

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی