نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرصت ها و چالش های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 67-86

10.22084/smms.2021.21020.2523

خدیجه پورذبیح سرحمامی؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی


2. شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 15-29

احمد احمدزاده؛ سید جعفر موسوی؛ مرتضی دوستی