نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 107-121

10.22084/smms.2020.21302.2545

عاطفه اسدزاده؛ قدرت اله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ علی صابری