نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ساختاری تفسیری انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 141-154

10.22084/smms.2020.21779.2611

ارسلان چولکی؛ شهاب بهرامی؛ حبیب هنری؛ رضا شجیع