نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین استراتژی توسعه فوتبال ساحلی ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 205-221

10.22084/smms.2020.22912.2712

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ حمیدرضا زارعی؛ غلامرضا جباری