نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22084/smms.2021.23971.2832

مهدی احمدی؛ اکرم اصفهانی نیا؛ محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی