نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی)

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23056.2729

مهناز گل گلی؛ محمد کشتی دار؛ زهراسادات میرزازاده؛ رضا حیدری


2. طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 93-109

10.22084/smms.2020.21606.2585

احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور؛ رضا حیدری؛ محمدرضا یوسفی