نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 139-150

10.22084/smms.2020.21851.2628

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی