نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 123-140

10.22084/smms.2020.21371.2552

حسن طاهرخانی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش