نویسنده = �������������� ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجی گری محدودیت های حضور (مطالعه موردی: باشگاه استقلال تهران)

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 35-49

10.22084/smms.2020.20492.2482

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ محمد ناروئی؛ آکو ابراهیم فقی محمود