نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 77-90

10.22084/smms.2020.20907.2513

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی