نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 53-64

10.22084/smms.2020.20702.2498

اکرم شعبانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فریده هادوی