نویسنده = ������������ ������ �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر مشارکت ورزش همگانی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی شهروندان استان گیلان

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 51-66

10.22084/smms.2020.20656.2495

فاطمه مولائی فرد پیله رود؛ میر حسن سید عامری؛ رحیم رمضانی نژاد