نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 1-14

10.22084/smms.2020.20201.2465

زهره میرشکاران؛ حسن بحرالعلوم؛ هادی باقری