نویسنده = ������ ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سیاستگذاری ورزشی در ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 65-76

10.22084/smms.2020.20892.2512

جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام؛ حمید رضا ملک محمدی