نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 1-15

10.22084/smms.2020.19022.2382

ادریس قادرپور؛ محمد حسین میرسلیمانی؛ مسعود نادریان