نویسنده = ابراهیم علیدوست قهفرخی
مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22084/smms.2021.22762.2703

زهرا صادقی آرانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نفیسه احمدزاده


طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در رشته تنیس روی میز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23000.2723

افشین نوروزی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


عوامل محیطی مؤثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی#

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 21-32

10.22084/smms.2021.22572.2682

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


بررسی تاثیر بخش های پشتیبان بر بخش اصلی صنعت ورزش ایران با استفاده از مدل مفهومی کل نگر

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 35-48

10.22084/smms.2020.21853.2637

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی؛ آرمان حیدری


طراحی الگوی شایستگی های مدیر باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 151-167

10.22084/smms.2020.21891.2623

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد اسدی


پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 169-186

10.22084/smms.2020.21915.2627

سجاد سروش؛ سید نصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 107-121

10.22084/smms.2020.21302.2545

عاطفه اسدزاده؛ قدرت اله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ علی صابری


طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 1-11

10.22084/smms.2018.14464.2090

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی


بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.10518.1866

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 37-48

مجید جلالی فراهانی؛ سید نصرا... سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ یوسف اسلامی