نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ساختاری نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23975.2835

مهدی بارانی؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار


2. طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.24796.2918

امیرحسین سپهریان؛ محمد کشتی دار؛ مجید زحمتی