نویسنده = ������ ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 73-85

رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ فریده تقی پور جهرمی