نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر تحریک تقاضا برای ورزش در جامعه ایرانی (حس وزش خواهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22537.2679

فاطمه قوامی کومله؛ رسول نظری؛ رضا شجیع