نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 169-186

10.22084/smms.2020.21915.2627

سجاد سروش؛ سید نصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی