نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 91-105

10.22084/smms.2020.20920.2515

هادی سلطانی؛ نیما ماجدی؛ زهرا نوبخت