نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1398، صفحه 121-137

10.22084/smms.2019.19830.2430

مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ فرهاد شوری